Anasayfa

♦ Bülent Ecevit Üniversitesi’nin tüm engelli öğrencilerine eğitsel, sosyal ve kültürel alanda destek olmak,
♦ Gerek üniversitemizde gerekse dışarıda engellilere karşı var olan önyargıları yıkmak, toplumsal duyarlılıkları ve akademik nitelikli bilinci artırmak,
♦ Engelli öğrencilerin akademik ve sosyal hayatta önlerine çıkarılan fiziksel ve tutumsal engellerle başa çıkmalarına destek olmak,
♦ Üniversitemizde çalışan engelli personel ve personelin engelli yakınları ile ilgili hizmetler için gereksinimleri belirleme çalışmaları yapmak,
♦ Üniversitemizin her birey için ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla planlanan hizmetler